TELEPHONE DIRECTORY (LabourDeptt.)

(Secretariat level)

S.

No.

Designation

Name

Office

Direct/

EPBAX Ext.

Residence

STD Code

1.       

State Hon'ble Labour Minister

Hon'ble CM

2227656

2227716

2227687 (F)

2229900 (TF)

2224400 (TF)

0141

 

2.       

Principal Secy to Govt (L&E)

 

0141

3.       

P.S. to PLS(L&E)

 

0141

4.       

Secretary(L&E)

Sh. Rajat Kumar Mishra

 IAS

2227811

9413344153

0141

5.       

D.L.R.(L&E)

Sh. Gopesh Gupta

 

5153222-25(2404)

9413339201

0141

5.       

Sr. Dy. Secretary (L&E)

Sh. CBS Naruka

2227580

9829277993

0141

6.       

Dy. Secretary (L&E)

Sh. L.N. Meena

5153222 (2681)

9414048403

0141

 

(Headquarter, Jaipur)

(PABX-0141-2450783, 0141-2450784, Tele-Fax- 0141-2450782)

(Email ID: lab-comm-rj@nic.in Website: www.rajlabour.nic.in)

1.       

Commissioner

Labour

Sh. Rajat Kumar Mishra (Addl Charge)

2450781

2450783-84 (101)

9413344153

0141

2.       

P.S. to LC

Sh. L.C. Lohana

2450781

2450783-84 (102)

9829325245

0141

3.       

Addl. LC (HQ)

 

Sh. Dhanraj Sharma

(Addl Charge HQ)

2450782

2450783-84 (103)

9414053179

 

4.       

Addl. LC (IR)

 

Sh. Dhanraj Sharma

2450793

2450783-84 (103)

9414053179

 

5.       

Add.LC &Jt.Secy.

(BOCW, Board)

Sh. R.P. Pareek

2222961

2450783-84 (105)

94611-36565

0141

6.       

Add. LC (RSBY)

Sh.Vishnu Kumar Sharma

(Addl. Charge)

2450783-84 (119 )

99287-92193

0141

7.       

Jt. LC (Law)

Sh. Vishnu Kumar Sharma

2450783-84 (107)

2712123

99287-92193

0141

8.       

ACP(Dy Director)

Sh. N. D. Mathur

2450783-84 (112)

94133-86192

0141

9.       

Dy. LC (Law)

Sh. Pradeep Jha

2450783-84 (109)

9414334024

0141

10.       

LWO (Law)

Sh. Ashok Jain

2450783-84 (114)

9413923610

0141

11.   

Dy. LC (Prosecution)

Sh..Anupam Gaur

2450783-84 (113)

93513-14767

0141

12.   

Asstt. LC (IR)

Smt. ShardaAgarwal

 

2450783-84 (118)

9828144064

0141

13.   

Dy. LC (Adm)

Sh. Santosh Sharma 

2450783-84 (111)

9414796399

0141

14.   

Sr. AO

Sh. Manoj Shadilya

2450783-84 (119)

9352561232

 

15.   

OS

Smt. Sara Patel

2450783-84 (121)

9414239928

0141

16.   

AD (Statistics)

Sh. Gopal Lal Sharma

2450783-84 (120)

9460765236

0141

17.   

AAO

Sh. Pannalal

2450783-84 (123)

9982361009

-

18.   

Asstt. LC (Litigation)

Sh. Dharmpal Singh

(Addl. Charge)

2450783-84 (108)

94605-48562

0141

19.   

Asstt. LC(BOCW, Board)

Sh. Anil Sharma

2450783-84(108)

9829222276

0141

20.   

LA

2450783-84 (118)

 

0141

21.   

PRO

Sh. Pramod Kumar Sharma

2450783-84 (120)

 

0141

 

 

 

(Divisional Offices level)

Division I Jaipur

1.        

 

Div. JLC, Jaipur

 

Sh. G P Kukreti

Sh. Dharmapal Singh, DLC

 

2220369

 

 

 

9413855249

94605-48562

 

0141

DLC, Alwar

 

 

Sh Jitendra Khattar

 

Sh. Ratnesh Sharma, ALC

2334806

 

 

94130-69290 

 

9460115222

0144

ALC, Sikar

Sh. R.P.Jangid

 

253043

9413407610

01572

LWO, Dausa

224754

01427

LWO, Jhunjhunu

 

238140

01592

 


Division II Jodhpur

2.        

Div. JLC, Jodhpur

Sh. CBS Rathore

2544142

94140-49483

0291

DLC, Pali

Sh. Suresh C Sharma

281197

94143-52123

02932

LWO, Sirohi

Sh. RadheyshaymVaishnav

222516

9414288851

02972

ALC, Balotra

Sh. S.S. Broka

220983

98283-70777 

02988

LWO, Jalore

Sh. RadheyshaymVaishnav

222747

9414288851

02973

 

LWO. Jaisalmer

.

250002 

 

 

Division III Ajmer

3.        

Div. JLC, Ajmer

Sh. Rakesh Thanvi

Sh.L.N. Joshi, ALC

 

2429442

 

9314710966

9829277890

 

0145

DLC, Bhilwara

Sh. O.P. Sahran, LWO

243334

9460925125

01482

ALC, Tonk

(addl Charge)

 

245767

01432

ALC, Nagaur

Sh. KiranSingh Jhiba

240848

 

01582

LWO, Beawar

Sh. Govind RamGahalot, LI

(Addl. Charge)

258104

 

01462

 

Division IV Bikaner

4.        

Div. JLC, Bikaner

Sh. P P Sharma, ALC

(Addl. Charge)

Sh.-------------LWO

2226781

0151

DLC Sriganganagar

Sh.R.S. Poonia

(Addl. Charge)

Sh.-------------- LWO

2451063

9413713030

0154

LWO, Churu

Sh. Ashok Jain

253043

01562

LWO, Hanumangarh

Sh. Gajendar Sing L.I.

(Addl. Charge)

 

263398

9460356899

01552

Division V, Kota

5.        

Div. JLC, Kota

Sh

Sh. R.P.Jhangid

ALC (Addl. Charge)

2324176

 

94134-07610

 

0744

LWO, Jhalawar

Sh. Ajay Vyas L.I.

(Addl. Charge)

232228

9413185890

07432

LWO, Bundi

Sh. Gopal Lal Verma, LI

(Addl. Charge)

2444005

9587608538

 

0747

LWO, Baran

 

Sh. Anil Agarwal L.I.

(Addl. Charge)

234009

9414329901

07453

 

Division VI Udaipur

6.        

Divi. JLC, Udaipur

Sh. Patanjali Bhu

Sh.------------- ALC

 

2413729

 

9413855249

0294

DLC, Chittorgarh

Sh. D D Saini

240307

94142-64812

01472

ALC, Banswara

Sh. R.P.Jhangid

243734

94134-07610

 

02962

LWO, Rajsamand

Sh. G.P.Kukreti 

(Addl. Charge)

290522

9413855249

02952

LWO, Dungarpur

 

Sh. Sajjad Ahamad L.I. (Addl. Charge)

230008

 

9414396446

 

02964

 

 

LWO. Pratapgarh

Sh. D DSaini

(Addl. Charge)

 

94142-64812

 

 

Division VII Bharatpur

7.        

Div. JLC, Bharatpur

Sh. Rajeev K. Sexena

(Addl. Charge)

Sh.Jitendra Khattar, LWO(Addl. Charge)

222708

9829184016

 

9413069290

05644

LWO, Dholpur

Sh. R S Bhandari, ALC

(Addl. Charge)

222313

9785754185

05642

ALC, S. Madhopur

Sh. R.S.Bhandari

 

220295

9785754185

 

07462

LWO. Karouli

Sh.  R.S.Bhandari

(Addl. Charge)

-

9785754185